Archive for สัญลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อทั่วไป – ยางนา
ชื่อสามัญ –  Yang
ชื่อวิทยาศาสตร์ –   Dipterocarpus alatus  Roxb.ex G.Don
วงศ์ –   Dipterocarpaceae
ชื่ออื่นๆ –  ยาง ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก ยางนา, ยางกุง, ยางควาย , ยางเนิน ,
    ราลอย , ลอยด์ กาตีล , ขะยาง , เคาะ , จะเตียล , ชันนา ยางตัง , ทอง
    หลัก
ถิ่นกำเนิด –  ป่าดงดิบ และตามที่ต่ำชุ่มชื้นใกล้แม่น้ำลำธารทั่วไป
ประเภท –  ไม้ยืนต้น
รูปร่างลักษณะ ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 30 – 40 เมตร เปลือกหนาเรียบ สีเทาปนขาว โคนมัก
   เป็นพู
–  ใบ เดียว เรียงสลับแผ่นใบรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 8 – 15 เซนติเมตร
    ยาว 20 – 35 เซนติเมตร หูใบหุ้มยอดอ่อน มีขนสีน้ำตาล
–  ดอก สีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง
ออกดอก
  
มีนาคม – พฤษภาคม เป็นผล เมษายน – มิถุนายน
–  ผล 
ผลเป็นผลแห้งทรงกลม มีครีบตามยาว 5 คลีบ ปีกยาว 2 ปีก  ปีกสั้น
   3   ปี
การขยายพันธ์ –  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม – เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง   ขึ้นเป็นหมู่ใน
  ป่าดิบและตามที่ราบชุ่มชื้นใกล้แม่น้ำลำธารทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ำทะเล
   200 – 600 เมตร
ประโยชน์ – ลำต้น ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เมื่ออาบน้ำยาถูกต้องจะทนทาน
  ขึ้น
–  น้ำมัน ใช้ทาไม้ยาแนวเรือ  ใช้เติมเครื่องยนต์แทนน้ำมันขี้โล้ ทำน้ำมันใส่
   แผล แก้โรคเรื้อน
Advertisements

Leave a comment »

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

  รูปดอกบัวตูม และดอกบัวบาน ชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ำ เป็นสัญลักษณ์ ระลึกถึงชาวเมืองหนองบัวลำภู ในเขตจังหวัด อุดรธานี..และเป็นจังหวัด หนองบัวลำภูใน ปัจจุบัน ภายใต้การนำของพระวอ และบุตรหลานพระตา ที่อพยพหนีภัยสงครามกับ เมือง เวียงจันทน์ ลงมาตั้งรกรากในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณ พ.ศ.2312 ต่อมาชุมชนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย” เมื่อ วันจันทร์.
.เดือน 8 แรม 1 ค่ำ ปีชวด พ.ศ.2335 ในรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐม บรมราชจักรีวงศ์

 

Leave a comment »